Enda unotenga mukaka (Baba Tencen)

Murungu obva ati Baba Tencen enda unotenga mukaka.

Posted by Baba Tencen: Kuripwa Kugara on Wednesday, February 24, 2016

For latest Zimnbabwe news, click here